Ympäristö

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Sen takia tarvitsemme vahva ja sitovan ilmastolain. Tällä vaalikaudella saavutettu sopu ilmastolaista on tärkeä ensiaskel, josta voimme jatkaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa tulevalla vaalikaudella. Kun talous- ja ympäristöpäätöksiä ei aseteta vastakkain, vaan niitä katsotaan rinnakkain, tehdään kauaskantoista ja kestävää politiikkaa.

Vihreät haluavat suojella Suomen arvokkaan metsä- ja suoluonnon sekä puhtaat vedet. Haluamme siirtyä fossiilisista polttoaineista kohti energiatehokasta ja uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvaa energiajärjestelmää. Kivihiilen ja turpeen käyttö tulee ajaa alas vuoteen 2025 mennessä ja Suomesta täytyy tehdä hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2050 mennessä.