Politiikka

”Haluan tehdä työtä monimuotoisen, tasa-arvoisen ja kansainvälisen Suomen eteen. Sellaisen yhteiskunnan, jossa kaikilla on yhtäläinen oikeus vaikuttaa ja tulla kuulluksi, kouluttautua, tehdä työtä, rakastaa ja olla isä tai äiti.”

NÄKYVIEN IHMISTEN YHTEISKUNTA
#vaikuta2015

Tarvitsemme monimuotoisuuteen perustuvan yhteiskuntajärjestelmän. Monimuotoisessa yhteiskunnassa huomioidaan ihmisten erilaiset tavat toimia, motivoitua, ja tuntea osallisuutta. Kaikilla tulee olla oikeudet vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Monimuotoisuuden tulee olla myös talous- ja rakennepolitiikan ytimessä. Ne toiveet, mitä asetamme velkasuhteen taittumiselle, talouskasvulle, uusien yritysten synnylle, hyvälle koulutukselle tai tuottavalle työelämälle voivat toteutua vain monimuotoisuuden kautta.

Yhdessä voimme vaikuttaa. Sain pieneltä osaltani olla tekemässä historiaa marraskuussa 2014, kun voitimme eduskunnassa äänestyksen tasa-arvoisesta avioliittolaista. Kyse oli ennen kaikkea yhdessä vaikuttamisesta – kansalaisaloitteella oli yli 160 000 allekirjoittajaa. Yhdessä vaikuttamisen kulttuuria tarvitaan, sillä työ tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta on vielä kesken.

Lue lisää vaaliteemoistani:
Tasa-arvo ja vähemmistöjen oikeudet
Koulutus ja nuoret
Maahanmuutto
Talous ja työelämä
Kehitysyhteistyö
Ympäristö

TASA-ARVO ON IHMISOIKEUSKYSYMYS

Olen avoimesti feministinen ehdokas. Yhteiskunnan sukupuolittuneet rakenteet tarvitsevat paljon uudistamista. On uskallettava nimetä ryhmiä, puuttua asioihin ja tehtävä poliittisia valintoja, jotka edistävät tasa-arvoa. Valitettavan usein julkista keskustelua käyvät miehet, jotka näytetään yhteiskunnan auktoriteetteina ja ongelmien ratkaisijoina. Tarvitaan keskustelukulttuurin muutosta sekä vallan uudelleen määrittelyä.
Lue lisää…

KOULU, JOKA TUKEE NUOREN OSALLISUUTTA JA IDENTITEETTIÄ

Luova, aikaansa seuraava ja monimuotoinen koulu on kaikkien etu. Olen kiertänyt yli 200 koulussa ympäri Suomea. Paras henki on ollut niissä kouluissa, joissa käydään avointa keskustelua ja nuoria rohkaistaan tavoittelemaan unelmiaan ja kiinnostumaan asioista. Näissä kouluissa lapset ja nuoret ovat saaneet mahdollisuuden osallistua oman koulunsa kehittämiseen. Siten on syntynyt yhteisö, josta kaikki tuntevat vastuuta ja osallisuutta.
Lue lisää…

IHMISET TALOUSPOLITIIKAN KESKIÖSSÄ

Lapsiin, nuoriin, koulutukseen ja työllisyyteen panostaminen on parasta talouspolitiikkaa. Tätä kautta kasvaa hyvinvoivia yksilöitä, jotka löytävät paikkansa työelämästä, luovat uutta työtä, uusia yrityksiä ja taas lisää työtä. Talouspolitiikasta puhuttaessa tulee muistaa, että puhumme aina ihmisistä. Ennen työtä täytyy olla merkityksellinen elämä, josta nousee halu osallistua ja tehdä työtä.
Lue lisää…

KANSAINVÄLINEN SUOMI MENESTYY

Vaalitaan sitä rikkautta, että nyky-Suomi rakentuu monenlaisista eri taustoista tulevista ihmisistä. Kaikki vihapuhe, syrjintä ja rasisimi on äärimmäisen tuomittavaa ja siihen tulee suhtautua vakavasti. On tärkeää muistaa, että mikään hyvä ei pysy elossa yhteiskunnassa ilman sanoja ja tekoja. Viime vuonna valmistunut ihmisoikeusselonteko nostaa esille vammaiset, maahanmuuttajat ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Nämä ryhmät kokevat muita ryhmiä enemmän syrjintää, rasisimia ja kiusaamista. Haluan tehdä lakkaamatta töitä vapaan, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen Suomen eteen.
Lue lisää…

KEHITYSYHTEISTYÖLLÄ TUETAAN KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Kehitysavulla vaikutetaan perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien toteutumiseen. Kiertäessäni kehitysmaissa olen saanut tutustua Suomen rahoittamiin kehitysyhteistyöhankkeisiin, joilla edistetään tyttöjen koulutusta, tyttöjen ja poikien seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä -oikeuksia. Tällä tarkoitetaan ennen kaikkea oikeutta tehdä itsenäisiä valintoja oman kehon ja elämän suhteen, liittyen esimerkiksi koskemattomuuteen ja ehkäisyyn, naimisiinmenoon, sekä väkivaltaan. Kaikki tämä tuki yhdessä auttaa ihmisiä tekemään itsenäisiä ja omia tavoitteita tukevia päätöksiä. Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden saatavuuden parantaminen sekä seksuaalioikeuksien toteutuminen ovat keskeinen tekijä kestävän kehityksen saavuttamisessa.
Lue lisää…

YMPÄRISTÖ

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Sen takia tarvitsemme vahva ja sitovan ilmastolain. Tällä vaalikaudella saavutettu sopu ilmastolaista on tärkeä ensiaskel, josta voimme jatkaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa tulevalla vaalikaudella. Kun talous- ja ympäristöpäätöksiä ei aseteta vastakkain, vaan niitä katsotaan rinnakkain, tehdään kauaskantoista ja kestävää politiikkaa.
Lue lisää…