Kehitysyhteistyöllä edistetään kestävää kehitystä

Kehitysavulla vaikutetaan perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien toteutumiseen. Kiertäessäni kehitysmaissa olen saanut tutustua Suomen rahoittamiin kehitysyhteistyöhankkeisiin, joilla edistetään tyttöjen koulutusta, tyttöjen ja poikien seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä -oikeuksia. Tällä tarkoitetaan ennen kaikkea oikeutta tehdä itsenäisiä valintoja oman kehon ja elämän suhteen, liittyen esimerkiksi koskemattomuuteen ja ehkäisyyn, naimisiinmenoon, sekä väkivaltaan. Kaikki tämä tuki yhdessä auttaa ihmisiä tekemään itsenäisiä ja omia tavoitteita tukevia päätöksiä. Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden saatavuuden parantaminen sekä seksuaalioikeuksien toteutuminen ovat keskeinen tekijä kestävän kehityksen saavuttamisessa.

Kehitysavun ja kehitysyhteistyön kautta on jo saatu aikaan valtavia edistysaskelia viimeisen 20 vuoden aikana. Esimerkiksi äärimmäisessä köyhyydessä elävien ja puhtaan juomaveden puutteesta kärsivien osuus maailman väestöstä on saatu puolitettua, aliravitsemuksesta kärsivien lasten osuutta kehitysmaiden lapsista on saatu pienennettyä ja lapsikuolleisuus on saatu puolitettua, vaikka maailman väkimäärä on tuossa ajassa kasvanut merkittävästi.

Vaikuttavuuden näkökulmasta ei ole hyvä, että jokainen hallitus määrittelee kehitysyhteistyön tavoitteet uudelleen. Uuden hallituksen myötä kehityspoliittisen ohjelman toiminta-alueet ja tavoitteet saattavat vaihdella rajustikin. Kehityksen edistäminen vaatii pitkäjänteistä työtä selkeällä visiolla.