Kansainvälinen Suomi menestyy

Vaalitaan sitä rikkautta, että nyky-Suomi rakentuu monenlaisista eri taustoista tulevista ihmisistä. Kaikki vihapuhe, syrjintä ja rasisimi on äärimmäisen tuomittavaa ja siihen tulee suhtautua vakavasti. On tärkeää muistaa, että mikään hyvä ei pysy elossa yhteiskunnassa ilman sanoja ja tekoja. Viime vuonna valmistunut ihmisoikeusselonteko nostaa esille vammaiset, maahanmuuttajat ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Nämä ryhmät kokevat muita ryhmiä enemmän syrjintää, rasisimia ja kiusaamista. Haluan tehdä lakkaamatta töitä vapaan, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen Suomen eteen.

Kun kaikkien Suomessa asuvien hyvinvoinnista ja osallisuudesta pidetään huolta, Suomi voi menestyä myös tulevaisuudessa. Tarvitaan yhä tehokkaampaa ja yksilöllisempää kotouttamista ja työnantajien koulutusta monikulttuurisen työyhteisön rakentamisessa ja johtamisessa. Eri maahanmuuttajaryhmien ääni tulee saada näkyvämmäksi osaksi myös julkista keskustelua ja yhteiskunnallista päätöksentekoa. Emme voi enää pohtia, kuka saa tulla ja millä ehdoilla. Nyt täytyy pistää kaikki voimavarat eri kulttuureista ammentavan, elinvoimaisen ja kansainvälisen, tulevaisuuteen katsovan Suomen rakentamiseksi.