Ihmiset talouspolitiikan keskiössä

Lapsiin, nuoriin, koulutukseen ja työllisyyteen panostaminen on parasta talouspolitiikkaa. Tätä kautta kasvaa hyvinvoivia yksilöitä, jotka löytävät paikkansa työelämästä, luovat uutta työtä, uusia yrityksiä ja taas lisää työtä. Talouspolitiikasta puhuttaessa tulee muistaa, että puhumme aina ihmisistä. Ennen työtä täytyy olla merkityksellinen elämä, josta nousee halu osallistua ja tehdä työtä.

Uuden työn luomisessa onnistumisen edellytys on jokaisen oikeus työhön. Se merkitsee työelämän joustavuutta, esteettömyyttä ja tasa-arvoisuutta. Koulutusjärjestelmän tulee taata nuorille ne taidot, joilla pärjää tämän päivän ja tulevaisuuden työelämässä, jossa vain yksi työura tai ammatti saattavat olla kaukaisia haaveita. Yrittämisen kynnyksen tulee olla matala. Tähän arvokas työkalu olisi perustulo. Itsensä työllistävät ja heidän turvansa tulee huomioida työpolitiikassa paremmin. On tärkeää, että panostamme myös työelämän kansainvälistymiseen maahanmuuttajien työllistymisen ja uusien kansainvälisten osaajien tavoittamiseksi osaksi suomalaista työelämää.

Työhön liittyvän lainsäädännön kehittämisen tulee lähteä meistä ihmisistä. Erilaisista arvoistamme, tavoistamme ja tottumuksistamme. Uskalluksesta kokeilla uusia tapoja olla työntekijä, työyhteisö ja työnantaja. On tärkeää mahdollistaa erilaiset työn tekemisen muodot ja aikataulut työn niin salliessa. Etätyön mahdollisuus tukee esim. kauempana työstä asuvia sekä työn ja perheen yhteensovittamista.

Jos valtio pyrkii tasapainottamaan talouttaan leikkaamalla julkista sektoria se lisää samalla menojaan sosiaaliturva- ja työllisyydenhoitokustannusten kasvaessa. Valtion pitää sen sijaan pyrkiä lisäämään julkisen sektorin tuottavuutta hyödyntämällä esimerkiksi automatisaation ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia sekä saattamalla loppuun sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen kaltaiset rakenteelliset toimet.