Palkkioista

Kansanedustajan työ on päätyöni. Sen ohella olen tehnyt sivutoimisesti puhujan ja näyttelijän töitä. Olen lain velvoittamalla tavalla täyttänyt edustajan sidonnaisuusilmoituksen. Siellä on ilmoitettu ne mahdolliset palkkiot, jotka minulla on velvollisuus ilmoittaa.

Nyt keskusteluun on noussut pitkä yhteistyöni Lasten ja nuorten säätiön kanssa, sekä jäsenyyteni säätiön hallituksessa. Haluan olla mahdollisimman avoin, sillä mitään salattavaa minulla ei ole. Vuosien 2011-2017 välisenä aikana olen toteuttanut säätiön kanssa yhteensä 106 vierailua eri kouluihin, joista hallituksen jäsenenä toimiessani 37. Näistä hallituskauden aikana, vuosina 2015-2016, minulle on maksettu yhteensä 14 742 euroa palkkioita. Vierailuilla on tietty pedagoginen lähestymistapa, johon meidät lähettiläät on koulutettu. Vierailuilla kerromme nuorille muun muassa omassa elämässä kohtaamistamme vaikeuksista ja niiden voittamisesta. Näissä projektissa ei ole käytetty julkista rahaa. Rahoittajina on ollut eri yrityksiä.

Tämän lisäksi vuosien 2015-2016 aikana olen työskennellyt juontajana kahdessa Lasten ja nuorten säätiön järjestämässä nuorisotapahtumassa ja yhdessä sidosryhmätilaisuudessa, josta minulle on maksettu yhteensä 1200 euroa. Näiden rahoitus on tullut Dreams-hankkeesta. Lisäksi vuonna 2015 olen pitänyt kolme erillistä työpajaa Taidot elämään -hankkeessa, jossa rahoittajana on ollut Raha-automaattiyhdistys. Työpajoista on maksettu minulle 1984 euroa.

Tämän ulkopuolella kansanedustajana kouluissa tekemäni vierailut ovat osa työtäni kansanedustajana, enkä saa palkkioita näistä vierailuista. Teen vierailuja laajasti eri kouluasteilla. Tapaan sekä kokonaisia kouluja, että erikokoisia pienempiä ryhmiä ja yksittäisiä luokkia. Tämä on ollut valtavan tärkeä ja olennainen osa työtäni kansanedustajana ja olen saanut sille työlle myös paljon tukea koulujen suunnalta.

Toivottavasti tämä osaltaan selventää asioita. Luottamus on ehdoton edellytys sille, että voin tehdä työtäni. Erityisesti tämä korostuu työssäni lasten ja nuorten parissa sekä tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Teen parhaani tuon luottamuksen eteen myös jatkossa.