Kehitystä kiitos!

Torstaina julkaistu Kehityspoliittinen selonteko asettaa raamit Suomen tukemalle kehitysyhteistyölle. Selonteossa painottuvat viennin edistäminen ja suomalaisten yritysten tarpeet, kehitysyhteistyön kohteiden eli kehitysmaiden ja niiden ihmisten sijaan.

Selonteko osoittaa nykytilanteen ongelmallisuuden. Kehityspolitiikan painopisteiden tai rahoitukseen liittyvät jyrkät ja merkittävät muutokset ovat pahin este pitkäjänteiselle ja tulokselliselle kehitysyhteistyölle, jota myös hallitus vahvasti peräänkuuluttaa. Nykyisillä toimilla katkaistaan monia pitkälle edenneitä kehityksen polkuja, joiden uudelleen kokoaminen tulee viemään vuosia.

Lue koko blogi Vihreässä blogissa