Sosiaaliturvan oltava tasa-arvoinen

Kansanedustaja Jani Toivola jätti tänään kirjallisen kysymyksen turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien sosiaaliturvasta. Sosiaaliturvan pienentäminen rikkoisi peruslakia ja olisi epätasa-arvoista, kasvattaisi lapsiköyhyyttä sekä heikentäisi maahanmuuttajien kykyä kotoutua. 

Hallitus julkisti tiistaina turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman. Ohjelman mukaan, käynnistetään kiireellinen selvitystyö, jonka päämääränä on vastaanottorahan tason laskeminen. Lisäksi hallitus aikoo luoda kotoutumisjärjestelmän sosiaaliturvajärjestelmän rinnalle, jossa tukien tasot olisivat lähtökohtaisesti alhaisempia kuin nykyisessä asumisperusteisessa järjestelmässä.

On käsittämätöntä ajatella, että sotaa ja vainoa paennut maahanmuuttaja pystyisi tulemaan toimeen pienemmällä kuukausittaisella rahasummalla kuin kantasuomalainen, jolla on mahdollisesti ympärillään läheisten tukiverkko. Pakolaistaustaiset maahanmuuttajatkin haluavat ansaita elantonsa itse, mutta työn löytäminen ei ole helppoa mm. kielitaidon, terveydentilan tai syrjinnän vuoksi, painottaa kansanedustaja Jani Toivola.

Kaavaillut muutokset ovat kotouttamisen näkökulmasta hyvin ongelmallisia. Jos turvapaikanhakijalla on jo turvapaikkaprosessin aikana heikot toimeentulomahdollisuudet, heikentää se tämän valmiuksia huolehtia perheestään.

Kaikille samansuuruinen toimeentulotuki on jo tällä hetkellä matala ja laskettu kattamaan aivan välttämättömimmät menot. Asiantuntijajärjestöt kuten Väestöliitto ovat myös huolissaan muutosten eriarvoistavista vaikutuksista.

Kotoutujista tulisi näin hylkiöluokka, jolla ei olisi samoja oikeuksia perustoimeentuloon kuin muilla. Kotoutumisessa keskistä on tuntea itsensä yhdenvertaiseksi osaksi uutta yhteiskuntaa. Asettamalla kotoutujat taloudelliseen alaluokkaan edistetään tämän väestöryhmän syrjäytymistä ja köyhyyden etnistymistä, korostaa Väestöliiton monikulttuurisuusyksikön päällikkö Minna Säävälä.

Sosiaaliturvaan suunnitellut muutokset ovat perustuslain vastaisia. Perustuslaki ja Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset eivät salli yhden Suomessa laillisesti oleskelevan ja asumisperustaisen sosiaaliturvan piiriin kiistatta kuuluvan ihmisryhmän asettamista eriarvoiseen asemaan, eli syrjityksi, alkuperänsä perusteella.