Jani väestö- ja kehitysryhmän puheenjohtajaksi

Jani Toivola valittiin Eduskunnan väestö- ja kehitysryhmän puheenjohtajaksi toiselle kaudelle järjestäytymiskokouksessa 20.5.2015. Varapuheenjohtajiksi valittiin kansanedustajat Ilkka Kantola (SDP) ja Aila Paloniemi (Kesk.). Ryhmään kuuluu 23 kansanedustajaa. Ryhmän sihteerinä jatkaa kehityspolitiikan erityisasiantuntija Hilkka Vuorenmaa Väestöliitosta.

Maailmassa on nyt enemmän nuoria kuin koskaan. Sillä, mitä teemme nyt, on kauaskantoiset seuraukset. Nyt on aika investoida kehitysmaiden tyttöihin ja naisiin, korostaa  Toivola.

Seksuaaliterveyden ja -oikeuksien sekä tasa-arvon edistäminen ovat kustannustehokkainta kehitysyhteistyötä. Tutkimukset osoittavat, että kun nuorilla on oikeus päättää omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan, he saavat vähemmän lapsia, kouluttautuvat paremmin ja ansaitsevat enemmän työelämässä.

Suomen tulee täyttää jo tehdyt sitoumukset. Hallitusohjelmaan tulee kirjata, että hallitus varmistaa tasaisen määrärahakehityksen, jolla saavutetaan 0,7 % määrärahataso BKTL:stä hallituskauden aikana, korostaa Toivola.

Syyskuussa 20-vuotta täyttävä Eduskunnan väestö- ja kehitysryhmä on avoin ryhmä kaikille kehityspolitiikasta ja -yhteistyöstä kiinnostuneille kansanedustajille. Ryhmän tavoitteena on edistää erityisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia Suomen kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä.  Ryhmä pyrkii myös Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseen ja saamaan lisää painotusta seksuaaliterveysohjelmiin.

Suomen kehityspolitiikan periaatteista tulisi määritellä pysyvä pohja, joka edustaisi suomalaisia kehityspoliittisia arvoja kuten ihmisoikeusperustaisuutta. Jo valmiiksi riittämättömistä kehitysyhteistyömäärärahoista leikkaaminen olisi tehotonta pitkällä tähtäimellä.

Eduskunnan väestö- ja kehitysryhmä esittää Suomen kehityspolitiikan ja -yhteistyön painopistealueiksi: ihmisoikeudet, eriarvoisuuden poistaminen, sukupuolten välinen tasa-arvo, naisten, lasten, nuorten ja erityisesti tyttöjen aseman parantaminen, seksuaaliterveyden ja -oikeuksien edistäminen, koulutus ja kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistaminen.