Kaikki ei ole kaupan

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma myönsi minulle tänään kysymysvuoron eduskunnan viikoittaisella kyselytunnilla. Tiedustelin koko eduskunnan läsnä ollessa, mikä on sen valmistelussa olleiden äitys- ja translain tilanne ja milloin niistä saadaan hallituksen esitykset eduskunnalle. Molemmat ovat lakeja, joilla edistetään ihmisoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden toteutumista Suomessa. Translaki poistaisi muun muassa juridista sukupuoltaan korjaavalta henkilöltä sterilisaatiopakon.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson vastasi, että äityslaki on valmis, mutta siitä ei tulla antamaan hallituksen esitystä eduskunnalle hallituksen sisäisten erimielisyyksien vuoksi.

Pääministeri Alexander Stubb jatkoi ja sanoi, että molemmat lait jäävät seuraavan eduskunnan ratkaistavaksi, koska hallitus ei pääse niistä yhteisymmärrykseen.

Pääministerin vastaus koko eduskunnan ja kyselytuntia seuranneiden suomalaisten edessä oli surullinen. Nyt jos koskaan olisi tarvittu johtajuutta, joka asettaa ihmisen itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisuuden kaiken muun edelle. Alexander Stubb on monessa kohtaa seissyt ansiokkaasti etulinjassa vähemmistöjen oikeuksien tukemiseksi, mutta tänään hän johtajana joutui kääntämään selkänsä edustamilleen arvoille.

Onko tämä politiikkaa vuonna 2015? Ymmärrän sen, että politiikassa ei aina saa kaikkea. Ymmärrän kompromissit ja häviöt, kun puhutaan rakenteista ja rahasta. Mutta minä en voi ymmärtää, että ihmisten koskemattomuus, yhdenvertaisuus tai itsemääräämisoikeus olisivat vielä tämän päivän Suomessa kauppatavaraa. Ihmisen elämän arvon tunnustaminen ei tulisi olla debatin paikka.

Äitiyslaki:

Oikeusministeriössä valmisteltu äitiyslaki pyrkii helpottamaan vanhemmuuden tunnustamista niissä perheissä, joissa on kaksi äitiä. Lain tavoite on turvata lapselle kaksi oikeudellista ja elatusvelvollista vanhempaa mahdollisimman pian lapsen syntymän jälkeen. Laki on rinnastettavissa juuri voimaan tulleeseen isyyslakiin, jossa vanhemmuus voidaan tunnustaa ennen lapsen syntymää. Tämä on tärkeää esimerkiksi vastasyntyneen kohdalla, jos lapsen biologinen äiti kuolee. Lain tavoite on lapsen etu ja sen tosiasian tunnistaminen, että kuva suomalaisista perheistä on monimuotoinen ja jokaisen hyvinvointi tulisi turvata parhaalla mahdollisella tavalla.

Translaki:

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu translain uudistus, joka poistaisi sukupuolen juridisen vahvistamisen ehdoista mm. sterilisaatiopakon sekä avioliiton pakkopurun. Molemmat nykylainsäädännössä vielä olevat ehdot on tuomittu laajasti eri ihmisoikeustoimijoiden taholta niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Suomessa lainvalmistelu sai alkunsa Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun huomautuksesta.