Euro taiteelle tuo tukevan tuoton

Tämän hetkiset talousluvut puhuvat sen puolesta, että uhka eriarvoistumisen kasvulle on suuri. Tärkeä vastalääke tälle kehitykselle sekä jokaisen mahdollisuudelle parantaa oman elämän asetelmia on ehdottomasti koulutus. Koulutus, joka antaa välineitä teoreettisen tiedon lisäksi tunnistaa, kehittää ja ilmaista omia vahvuuksia.

Suomi tarvitsee uusia ideoita, jotka synnyttävät tuotteita ja palveluita, joilla on sekä kotimaista että kansainvälistä kysyntää. Kysyntä luo kauppaa, joka nostaa myös Suomen taloutta. Ideoita syntyy vain hyvinvoivien, uskaliaiden ja rohkeiden yksilöiden kautta. Tarvitaan ihmisiä, jotka uskaltavat rikkoa totuttuja ajatuksia, sanoilla ja teoilla. Viihtyvät omassa ihossaan, puhuvat ajatuksensa ääneen, ja joilla on sosiaalisia taitoja viedä itseään ja ideoitaan eteenpäin.

Samalla yhteiskunnan tärkein tavoite tulee olla jakamaton oikeus ihmisarvoiseen elämään. Emme ole maailmassa vain pitääksemme yllä taloutta vaan elääksemme arvokasta elämää, jossa saamme kokea yhteyttä ja osallisuutta toisiin ihmisiin. Merkittävä osa tuota yhteyttä suurelle osalle meistä on työ ja sen merkityksellisyys. Haluamme löytää työtä, joka vastaa omia arvojamme ja tavoitteitamme elämässä. Työtä, jossa voimme ilmaista omia vahvuuksiamme ja laittaa parhaat puolet itsestämme liikkeelle. Kun unelmat ja merkityksellisyys toteutuvat, toteutuu myös yhteiskunnan etu: kasvu, vauraus ja työllisyys. Kaikki nämä elementit ovat tukipilareita hyvinvointiyhteiskunnalle, joka pystyy jatkossakin pitämään kiinni jokaisen ihmisarvosta tarjoamalla kattavasti palveluita ja tukiverkkoja niitä kulloisessakin elämäntilanteessa tarvitsevalle.

”Ihminen tarvitsee tyydyttävään elämään toisia ihmisiä, sosiaalisia kokemuksia ja sisältöjä näihin kokemuksiin. Taide ja kulttuuri eivät ole ainoita ratkaisuja, mutta ne tarjoavat laajalti mahdollisuuksia sosiaalisiin kontakteihin, uusiin elämänsisältöihin ja harrastuksiin, ehkä kokonaiseen työuraan.”

Näillä sanoilla alkaa Taiteen edistämiskeskuksen tuottaja-läänintaitelija Patrik Ikäläisen analyysi Kotkan Nuorisoteatterin toiminnasta. Ikäläinen on tutkinut teatterin Räjähdysvaara-näytelmään osallistuneiden nuorten toimintaa Social Return on Investment (SROI) –menetelmällä ja todennut, että jokainen teatteriin satsattu euro on tullut takaisin kasvaen korkoa 1,46 euroon. Näytelmän tutkimusmateriaalin lomakekysymysten avoimissa kysymyksissä nousi esiin itsetuntemukseen, ryhmätyötaitoihin, sosiaalisuuteen sekä ilmaisutaitoihin liittyviä havaintoja.

Juuri nämä taidot ovat avainasemassa, kun puhumme yhteiskuntamme tulevaisuudesta. Eriarvoistuminen tapahtuu jo ennen työtä ja taloutta. Se alkaa siitä, minkälaisia välineitä ja taitoja jokainen lapsi ja nuori kasvaessaan saa. Riittääkö edelleen luku- ja laskutaito vai olisiko aika astua uudelle vuosituhannelle ja tunnustaa luovuuden merkitys lukutaidon veroiseksi?

Käytännössä tarvitsemme koulutusjärjestelmään lisää luovuutta. Työvälineitä, jotka auttavat ihmistä tunnistamaan itsessään pienet sekä suuret vahvuudet. Oppimisen menetelmiä, jotka luovat uskallusta ja rohkeutta sekä sosiaalisia taitoja viedä omaa osaamista ja taitoja eteenpäin. Käytännön välineitä näihin tavoitteisiin ovat taito- ja taideaineet. Draama- ja yhteisökasvatus.

Tällä hetkellä lapsi saa epätasaisesti mahdollisuuksia kehittää sosiaalisia taitojaan, esiintymistä tai omaa luovuuttaan riippuen siitä, minkälaiseen elinpiiriin hän syntyy, minkälaisessa ystäväpiirissä tai harrastuksissa hän viettää aikaansa, tai mitä koulua hän käy ja kenet hän sattuu samaan opettajaksi. Se, joka ei syystä tai toisesta pääse kosketuksiin näiden asioiden kanssa, jää väistämättä usein takamatkalle muista. Luomalla pysyvä ja kaikille tarkoitettu luovuuteen ja draamakasvatukseen pohjaava oppiaine, antaisimme kaikille lapsille nykyistä huomattavasti tasavertaisemmat mahdollisuudet omaan elämään ja loisimme tehokkaan vastavoiman eriarvoistumiselle. Rohkeus, tavoitteellisuus, unelmat, verkostoituminen ja vuorovaikutustaidot on lopulta rajattu hyvin pienelle joukolle yhteiskuntaa.

Muutama viikko sitten Helsingissä järjestettiin Nordic Business Forum, joka oli nuorten suomalaisten yrittäjien huikea taidonnäyte. Muutamassa vuodessa he ovat rohkeasti ja kunnianhimoisesti rakentaneet konseptin, joka erottuu tällä hetkellä jopa maailmanlaajuisessa kilpailussa. Viimeiseen asti hiottu tapahtuma tarjoili kahden päivän ajan maailman parhaita puhujia. Mitä tapahtuisi, jos perinteinen kohderyhmä vaihdettaisiin toiseksi? Me kaikki tarvitsemme rohkeutta ja osallisuutta. Sen ratkaisevan sykäyksen, joka saa minut tekemään elämässä enemmän valintoja itseni puolesta.

Kirjoitus on julkaistu Iltalehden blogissa 6.11.2014