KIRJALLINEN KYSYMYS – Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema Suomessa

KIRJALLINEN KYSYMYS
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema Suomessa
Eduskunnan puhemiehelle

Helsingin Sanomat ja Yle uutisoivat eilen 16.5.2013, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanne on huonompi Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa.

Asia kävi ilmi, kun Setan kattojärjestö ILGA-Eurooppa julkaisi (16.5.2013) nyt toista kertaa kattavan vuosiraportin lesbojen, homojen, biseksuaalien ja trans- ja intersukupuolisten ihmisten asemasta eri maissa sekä kartan, jossa kaikki Euroopan maat on pisteytetty sen mukaan, miten hyvin ne toteuttavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.

Raportin mukaan Suomi on vasta Euroopan 14. paras maa homoseksuaalien ja transsukupuolisten oikeuksien toteuttajana. Raportin mukaan Suomen sijoitusta heikensivät muun muassa syrjintä- ja translainsäädännön puutteet sekä tasa-arvoisen avioliitto- ja adoptio-oikeuden puuttuminen. Raportin mukaan Suomi on 47 prosenttisesti tasa-arvoinen kun parhaiten vertailussa pärjänneen Britannian vastaava luku oli 77 prosenttia. Suomen edellä vertailussa ovat Britannia, Belgia, Espanja, Portugali, Hollanti, Unkari ja Saksa sekä muut Pohjoismaat.

Raportti kiittää Suomea hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta sekä tasa-arvovaltuutetun raportista. Suomelta kuitenkin puuttuu toimenpideohjelma seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman parantamisesta.

Raportti tuo esille taulukoin ja luvuin lainsäädännön puitteet. Lainsäädännön lisäksi tulee kiinnittää huomiota myös syrjintäkokemuksiin työpaikoilla, kouluissa ja esimerkiksi erilaisissa harrastusseuroissa. Iso osa ihmisten kokemasta syrjinnästä ei käy ilmi tilastoissa ja moni jättää vakavatkin loukkaukset ilmoittamatta viranomaisille.

EU:n perusoikeusvirasto julkisti tänään laajan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevan kyselytutkimuksen tulokset. Perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan EU-maissa sekä Kroatiassa elävät homot, lesbot, biseksuaalit ja transihmiset raportoivat laajasta kiusaamisesta koulumaailmassa, syrjinnästä arjessa, työelämässä ja palveluissa sekä viharikoksista, joita ei kuitenkaan raportoida viranomaisille.

Suomalaisista vastaajista 90 prosenttia kertoi kuulleensa kouluaikanaan negatiivisia kommentteja, jotka kohdistuivat koulutovereihin, joiden oletettiin kuuluvan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön. 60 prosenttia suomalaisista vastaajista oli koulumaailmassa alle 18-vuotiaana osin tai täysin peitellyt todellista seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identiteettiään. Transihmiset joutuvat muita useammin työelämäsyrjinnän ja viharikosten kohteeksi. Jopa kolme kymmenestä transihmisestä kertoi kohdanneensa väkivaltaa tai uhkailua useammin kuin kolme kertaa viimeisen vuoden aikana.

Perusoikeusvirasto peräänkuuluttaa, että EU-jäsenmaiden pitää puuttua vähäiseen viharikosten raportointiin, kouluttaa viranomaisiaan sekä vahvistaa syrjintäsuojaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo reagoida Suomen aseman heikentymiseen tasa-arvomaana?

Aikooko hallitus toteuttaa toimenpideohjelman, jolla pyritään parantamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa Suomessa?

Jos kyllä, millä aikataululla. Jos ei, millä perusteilla.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2013
Jani Toivola /vihr