Taka-askel tasa-arvolle

Eduskunnan lakivaliokunnassa äänestettiin tänään siitä, otetaanko 76 kansanedustajan allekirjoittama lakialoite tasa-arvoisesta avioliittolaista valiokunnan käsittelyyn. Valiokuntaäänestyksessä minä ja seitsemän muuta kansanedustajaa kannatimme lain käsittelyä ja yhdeksän muuta jäsentä vastustivat sitä. Näin ollen tasa-arvoinen avioliittolaki ei etene kansanedustajien lakialoitteena valiokunnassa eikä eduskunnan jatkokäsittelyssä tällä erää. Tämä on surullinen tosiasia ja samalla osa demokratiaa.

Itselleni yksi voimakkaimmista kimmokkeista lähteä mukaan politiikkaan on ollut seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja näitä oikeuksia puoltavien äänien vähyys politiikassa. Jos katsoo yleisesti eduskunnassa käytävää keskustelua, yksikin seksuaalivähemmistöjen puolesta käytetty ääni ratkaisee ja sillä on merkitystä. Ylipäätään tämän työn ankkurina tulisi olla aina hiljaisimman joukon ääni.

Puhuttaessa tasa-arvoisesta avioliittolaista, emme puhu vain pienen marginaaliryhmän oikeuksista vaan asia koskettaa jokaista suomalaista. Minkälaista yhteiskuntaa, arvomaailmaa ja lainsäädäntöä haluamme olla luomassa. Mikä on käsityksemme ihmisestä, rakkaudesta, parisuhteesta tai perheestä ja mikä on yhteiskunnan tahto ja kyky myötäelää näissä hetkissä.

Eräässä tasa-arvoista avioliittolakia vastustaneessa lehtikirjoituksessa vedottiin yhteiskunnan kokonaisetuun ja perinteisen perhemallin suojelemiseen. Kirjoittajan mukaan avioliitto on tarkoitettu suojelemaan yhteiskunnan tulevaisuutta, turvallisuutta, suvunjatkamista ja perheyksikköä.

Mielestäni tämä näkemys ei vastaa nyky-yhteiskunnan yleistä ihmis- ja perhekäsitystä. Osa turvallista suomalaista yhteiskuntaa ovat myös avoliitossa elävät vanhemmat, yhden vanhemman perheet, apilaperheet sekä sateenkaariperheet. Näitä perheitä tukemalla tuemme myös lapsen edun toteutumista ja takaamme kaikkien turvallisuuden. Avioliitolle ei myöskään voi asettaa suvun jatkamisen vaatimusta. Avioliitossa elää myös paljon ihmisiä, jotka valitsevat elämän ilman lapsia tai kärsivät lapsettomuudesta.

Viime syksynä eduskunnassa käsiteltiin uusittua adoptiolakia lapsen edun näkökulmasta. Lukuisat lapsen etua ajavat järjestöt totesivat, että adoption tulisi olla mahdollista avioliitossa elävän heteroparin lisäksi myös avoliitossa eläville heteropareille sekä samaa sukupuolta oleville pareille. Tätä perusteltiin lapsen edun toteutumisen näkökulmasta.

Lainsäädännön tulee vastata aikaansa ja sen on pystyttävä uudistumaan. Tämä on jo mahdollistanut sen, että homoseksuaalisuus ei ole rikos eikä sairaus, naisparit ovat oikeutettuja hedelmöityshoitoihin ja sisäinen adoptio on mahdollinen kaikille pareille. Tasa-arvoinen avioliittolaki on seuraava askel

Tämä on kysymys, joka koskettaa koko kansanedustajalaitosta. Kaikkia 200 edustajaa. Keskustelu ei kuitenkaan pääty tähän. Tasa-arvoisen avioliittolain puolesta on tehty kansalaisaloite. Jos 50 000 ihmistä allekirjoittaa aloitteen, eduskunnan tulee ottaa laki normaaliin käsittelyyn

Yhdenvertaisuus, käsitys perheestä, parisuhteesta, rakkaudesta tai sitoutumisesta toiseen ihmiseen ei voi nojata yhdenkään yksittäisen ihmisryhmän vakaumukseen tai arvomaailmaan. Tasa-arvon tulisi olla jaettu yhteinen nimittäjä. Edelleen jokainen voi valita oman tapansa elää.

Kirjoitus on julkaistu vihreässä blogissa 27.2.2013:

http://www.vihreat.fi/blogit/jani-toivola/taka-askel-tasa-arvolle