Sateenkaariperheet ry – Tiedote 19.2.2013

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin:
Perheen sisäisen adoption kielto syrjintää

Euroopan ihmisoikeustuomio antoi tänään eurooppalaisten sateenkaariperheiden kannalta merkittävän päätöksen perheen sisäistä adoptiota koskevassa tapauksessa. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun tuomioistuin teki samaa sukupuolta olevan parin lapsiperhettä koskevan myönteisen päätöksen.

Tuomioistuimen suuren salin käsittelemässä tapauksessa oli kyse itävaltalaisen naisparin hakemuksesta perheen sisäisestä adoptiosta. Itävalta ei käsitellyt naisten hakemusta lainkaan. Koska perheen sisäinen adoptio on Itävallassa mahdollinen eri sukupuolta oleville avopareille, tuomioistuin katsoi, että oli syrjintää kieltää tämä mahdollisuus samaa sukupuolta olevalta avoparilta. (X et al vs. Itävalta, 19010/07.)

Tuomioistuimen päätöksestä seuraa, että perheen sisäinen adoptio tulisi mahdollistaa Itävallassa, Andorrassa, Liechtensteinissa, Portugalissa, Romaniassa ja osissa Bosnia-Herzegovinaa, koska nämä maat sallivat perheen sisäisen adoption heteroseksuaalisille avopareille. Tällä hetkellä perheen sisäinen adoptio on mahdollinen 11 eurooppalaisessa valtiossa: Belgiassa, Tanskassa, Suomessa, Saksassa, Islannissa, Alankomaissa, Norjassa, Sloveniassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Perheen sisäisen adoption mahdollistava laki on lisäksi esitelty Ranskassa, Luxemburgissa ja Sveitsissä.

Sateenkaariperheet ry toivoo, että päätöksellä on myönteinen vaikutus sateenkaariperheiden lasten aseman paranemiseen Euroopassa ja Suomessa. Vaikka Suomessa perheen sisäinen adoptio on samaa sukupuolta oleville pareille mahdollinen rekisteröidyssä parisuhteessa, ei Suomen lainsäädäntö kohtele monissa muissa asioissa samaa ja eri sukupuolta olevia (avo)pareja yhdenvertaisesti.

Linkki tuomioistuimen tiedotteeseen

Lisätietoja antaa:

Juha Jämsä
toiminnanjohtaja / Sateenkaariperheet ry
varapuheenjohtaja / Nelfa – Network of European LGBT Families Associations

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi / 044 997 1956
http://www.sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperheet ry on lastensuojelu- ja perhejärjestö, joka tekee
• Ihmisoikeustyötä
• Perhepolitiikan kehittämistyötä
• Lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä
• Sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden kehittämistyötä
• Moninaisuuskasvatustyötä