Kesäduunista voi löytää elämän!

15.1.2013 Linnankosken lukio, Porvoo

Aloitimme Kesäduuni Uudellamaalla 2013 –kampanjan kouluvierailut maanantaina Porlammin koululta ja eilen kiertue jatkui Linnakosken lukiossa Porvoossa.

Avasin tilaisuuden kertomalla omista kesätyökokemuksistani sekä taidoista, joita oli ensimmäisen työpaikan myötä tarttunut matkaan. Oma ensimmäinen kesätyöni oli 21 vuotta sitten lasten kesäleirin keittiöapulaisena. Vielä tänäänkin ammennan tuon kesän opeista ja hyödynnän keittiössä solmittuja kontakteja. Koulussa piti aina olla varuillaan oman aktiivisuuden ja innostuksen kanssa. Osallistua sai, mutta ei liikaa. Liian aktiivista toimintaa ei välttämättä katsottu hyvällä muiden luokkakavereiden taholta. Ensimmäisessä kesätyöpaikassa innostus olikin kaivattu ja elintärkeä piirre ja osallistumisen muoto. Kesätyö toi itsenäisyyttä ja kasvatti ymmärrystä kodin ja koulun ulkopuolisesta maailmasta. Maailmasta, jossa minulla nuoren elämäni alussa olikin mahdollisuus valita erilaisia aikuisyhteisöjä ja löytää itseni henkistä elämää

Minun jälkeeni lavan otti haltuun Olivia Miettinen, joka edustaa Porvoota Uudenmaan kesäduuni 2013 –kampanjassa ja nuorten ryhmässä. Olivia esitteli kampanjan ja sen tavoitteet. Olivia korosti, että kaikilla nuorilla on omia vahvuuksia vaikka kesätyökokemusta ei olisi kertynytkään.

Jäin miettimään tilaisuuden aikana ja sen jälkeen nuorten panostusta kiertueen tilaisuuksien järjestämisessä. Kiertueemme koulut on jaettu ryhmän nuorten kesken. Jokaisella on oma vastuukoulu, jonka kanssa nuori on itse hoitanut kaiken vierailuun liittyvän. Porvoon tilaisuuden järjestänyt Olivia Miettinen on ensin tullut osaksi nuorten ryhmää ja ollut suunnittelemassa itse kampanjaa, sopinut oman koulunsa kanssa tilaisuuden käytännön järjestelyistä, tullut vieraita vastaan bussipysäkille ja pitänyt alustuksen itse tilaisuudessa. Olivia on omalla rohkeudellaan ja aktiivisuudellaan saanut sellaisia arvokkaita ja myöhempää elämää hyödyttäviä kokemuksia, joita ei voi suoraan oppia koulussa.

Olivian jälkeen tilaisuutta jatkoi Christel Isberg. Hän on sosionomi ja nuori yrittäjä. Hän on 28-vuotias helsinkiläistynyt nuori Pernajasta. Hän kertoi omista lapsuuden unelma-ammateistaan ja ensimmäisistä kesätyökokemuksistaan pienellä paikkakunnalla. Krista muisteli myös myöhempää lukioaikaansa, jolloin hän pääsi siivojan/vahtimestarin sijaiseksi. Hän joutui toimimaan työssään ilman ammatillisista ohjausta ja työhön perehdyttämistä. Näihin kokemuksiin pohjaten hän kehotti kaikkia ensimmäisessä työpaikassaan olevia keskustelemaan esimiesten kanssa opastuksesta ja ohjauksesta työtehtävissä. Kaikki ovat olleet ensimmäistä kertaa töissä ja tietävät siihen liittyvät haasteet. Kun asioista puhuu, mahdollistaa ymmärretyksi tulemisen.

Krista pohti pitkään, mitä hän tekisi lukion jälkeen ja mille alalle hän hakeutuisi opiskelemaan. Lopulta hän päätyi sosionomikoulutukseen. Pelkkä koulutuspaikka ei kuitenkaan ratkaissut tulevaisuuden uravalintaa ja Krista päätyikin suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Pohtiessaan aikaisempia työkokemuksia ja opintojaan Krista tunnisti, että suurin osa nuorista pohtii epävarmuuden tilassa aivan samoja kysymyksiä. Krista päätyikin perustamaan ensimmäisen yksityisen nuorille suunnatun konsulttitoimiston, jossa hän auttaa nuoria löytämään heitä kiinnostavan koulutus- ja työpaikan ja edistämään urahaaveiden toteutumista, auttaa löytämään tietoa sekä kontakteja nuorta kiinnostavasta alasta.

Christelin yrityksen nettisivut löytyvät täältä:

http://www.2bcn.fi

Kannustin tilaisuuden lopuksi vielä kaikki nuoria miettimään lähipiiristään kymmenen aikuista, jotka haastetaan mukaan osaksi kampanjaa etsimään nuorille kesätöitä. Mitä useampi nuori sekä aikuinen saadaan mukaan, sitä suuremmat mahdollisuudet nuorilla on saada arvokasta työkokemusta ja toisaalta, sitä paremmat mahdollisuudet eri yrityksillä ja työyhteisöillä on saada uutta ja raikasta osaamista sekä näkökulmaa. Yritysten ja nuorten kohtaamista ei voi ulkoistaa pelkästään yritysten, kuntien tai järjestöjen tehtäväksi vaan meillä jokaisella tulee olla vastuu siinä, että nuoret löytävät paikkansa tässä yhteiskunnassa.

Kesäduuni Uudellamaalla 2013 – kampanjan nettisivut löytyvät alta:

http://www.kesaduuniuudellamaalla.fi

Aikaisemmat blogikirjoitukseni kampanjan tiimoilta löytyvät alta:

https://janitoivola.net/2013/01/08/kesatoita-nuorille/

https://janitoivola.net/2013/01/15/pakko-saada-kesaduunii/

Lisää tunnelmia kampanjasta tulossa, pysy mukana.