Jani Toivola valittu EPF:n hallitukseen

KANSANEDUSTAJA JANI TOIVOLA
EUROOPAN KANSANEDUSTAJIEN VÄESTÖ- JA KEHITYSFOORUMIN HALLITUKSEEN

Tiedote 7.6.2012

Kansanedustaja Jani Toivola on valittu European Parliamentary Forum on Population and Development (EPF) hallituksen jäseneksi 25.5.2012. EPF toimii yhteistyöverkostona Euroopan parlamenteissa toimivien maailman väestönkehitystä, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien ryhmien välillä. Suomen eduskunnassa toimiva väestö- ja kehitysryhmä, jonka puheenjohtajana Toivola toimii, on verkoston jäsen. Vastaavat verkostot toimivat myös Aasiassa, Afrikassa ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa

Viikko sitten Istanbulissa EPF:n ja YK:n väestörahaston yhteisesti järjestämässä kansanedustajien konferenssissa yli 200 kansanedustajaa 110 maasta vahvistivat julkilausuman, jossa he muun muassa vahvistivat kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten parlamenttien välisten verkostojen keskeisen roolin seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien sekä väestö- ja kehityskysymysten edistämisessä Euroopassa sekä maailmanlaajuisesti, tunnustivat jatkuvan tarpeen huomioida seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvät kysymykset ja erityisesti nuorten erityistarpeet maailman kehityskysymysten ratkaisemisessa.

Poliittinen kartta maailmassa ja myös Euroopassa on kuitenkin muuttumassa konservatiivisemmaksi, kun kyse on seksuaalioikeuksista ja -terveydestä. Abortin ja ehkäisyn vastainen työ on saamassa isompaa jalansijaa sekä kansallisissa parlamenteissa että Euroopan parlamentissa.

Tästä varoittava esimerkki oli Turkin pääministeri Recep Tayyip Erdoganin tapa käyttää Istanbulin konferenssia hyväkseen julistaakseen loppupuheenvuorossaan ensimmäistä kertaa Turkin historiassa, että hänen puolueensa vastustaa aborttia ja, että sikiön murhaaminen äidin kohdussa on sama kuin lapsen murhaaminen syntymän jälkeen, Toivola toteaa.

18 vuotta sitten Kairossa 179 maan johtajat sitoutuivat edistämään lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia vuoteen 2014 mennessä siten, että jokaisella tytöllä ja naisella olisi oikeus perhesuunnitteluun sekä terveydenhuoltoon. Vuotta myöhemmin yli lähes 190 maata hyväksyivät vuosituhattavoitteet, joilla piti ratkaista maailman kehitysongelmat vuoteen 2015 mennessä. Maailman johtajien sitoumukset eivät kuitenkaan ole heijastuneet toivotulla tavalla tekoihin ja rahanjakoon. Nyt ollaan saavuttamassa nämä mainitut takarajat ja uudet kestävän kehityksentavoitteet ovat jo tekeillä vaikka entisiä tavoitteita ei olla lähimainkaan saavutettu.

Toivola korostaa, että ilman sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamista, naisten ja tyttöjen oikeutta koulutukseen, seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen ja mahdollisuutta omistaa ja osallistua, minkään nimisiä kehitystavoitteita ei voida saavuttaa

Lisätiedot:
Jani Toivola
jani.toivola@eduskunta.fi
0505120516