Puheenvuoro puolustusvoimien uudistussuunnitelmasta

Puheenvuoroni eduskunnassa puolustusvoimien uudistustussuunnitelmasta keskiviikkona 29. helmikuuta 2012 kello 14.03

Arvoisa puhemies! En itse ole suorittanut asevelvollisuutta. Olen aikanaan saanut vapautuksen henkilökohtaisista syistä, joten armeija ja ylipäätään Puolustusvoimat itselleni on hyvin kaukainen asia, johon on nyt pitänyt tietenkin juurevammin perehtyä. Pohjaan käsitykseni tietenkin faktoihin, asiantuntijanäkemyksiin sekä jonkinlaisiin visioihin tulevaisuudesta sekä inhimillisyyteen.

Ajankohtainen ja välttämätön Puolustusvoimien uudistus ja siihen liittyvät säästötoimenpiteet ovat tietojen julkistamisen jälkeen herättäneet paljon keskustelua. Aihe on arka ja myös hyvin tunnepitoinen. Puhutaan vahvoista sidoksista ja perinteistä maamme historiaan ja arvokkaaseen itsenäisyyteen. Asepalvelus on aina ollut myös vahva osa suomalaisen miehen roolia yhteiskunnassa, ja se on ollut monelle suvussa periytyvä kunnia ja isänmaan asia.

Suomalainen mies on kuitenkin ajan saatossa muuttunut, ja yhden roolin rinnalle on tullut monenlaisia tapoja olla mies. Samoin on muuttunut maailma, ja niin on muuttunut myöskin puolustuksen käsite. Puolustusvoimien uudistuksessa ei ole kysymys epäkunnioituksesta isänmaata tai sen puolustamista kohtaan, päinvastoin.

Arvoisa puhemies! Kuten julkisessa keskustelussa on tuotu esille myös Puolustusvoimien taholta, niin edessä olevat säästötoimenpiteet ovat välttämättömiä. Se, että uudistukset tulevat näin isona kertarysäyksenä, johtuu siitä, että tarvittavia toimenpiteitä ei ole aloitettu riittävän aikaisin edellisillä hallituskausilla. Erittäin valitettavista kasarmien lakkauttamisista ja muista uudistustoimenpiteistä ei tule tehdä isänmaallisuus- tai kielipoliittista kysymystä. Maamme uskottava puolustus nojaa tasokkaaseen koulutukseen ja ajan tasalla olevaan varusteluun. Nykyisillä rakenteilla tulevaisuuden tavoitteet on mahdotonta saavuttaa. Yksikköjen sijainti ei ole avainasemassa, kun puhutaan sodan ajan puolustuksesta, sillä maata ei puolusteta kasarmeilta käsin.

Arvoisa puhemies! On selvää, että sodankäynnin muodot ovat muuttuneet ajan myötä, ja tämä puolestaan lisää painetta puolustusvoimien uusille hankinnoille niin määrällisesti kuin laadullisesti. Hankintoja tehdessä on ensiarvoisen tärkeää säilyttää läpinäkyvyys, kenen päätöksellä ja millä kriteereillä erilaisia hankintoja tehdään. Tämä tieto on tärkeä myös kansalaisille. Se vähentää vääränlaista vastakkainasettelua välttämättömien uudistusten ja erilaisten hankintojen välillä.

Arvoisa puhemies! Nyt edessä olevina aikoina on erittäin tärkeää, että alueet ja ihmiset, joita varuskuntien lakkauttaminen koskettaa, saisivat tarvittavaa tukea uuteen tilanteeseen sopeutumiseksi nimenomaan valtion taholta. Tämä tarkoittaa työllistämis- sekä aluekehitystukea ja -toimia. Puolustusvoimien henkilökunnan uudelleensiirtoa harkittaessa on ehdottoman tärkeää ottaa huomioon ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja kartoittaa realistiset mahdollisuudet siirtyä esimerkiksi toiselle paikkakunnalle. On kohtuutonta, että joku hiljattain siirron takia elämänsä uusiksi laittanut henkilö joutuisi jälleen massiivisten siirtotoimenpiteiden kohteeksi.

Tärkeiden työllisyys- ja aluekehityskysymysten ohella varuskunnilla on monilla alueilla myös erittäin tärkeä yhteisöllinen rooli. Esimerkiksi soittokunnat ovat olleet aktiivisia kulttuurin esille tuojia ja myös omanneet vahvan roolin nuorten musiikkiharrastustoiminnassa. Myös tämän yhteisöllisen toiminnan jatkumisen edellytyksiä on tuettava kaikin tavoin.

Arvoisa puhemies! Koulutuksen kehittäminen on osa Puolustusvoimien uudistusta. Tämä tavoite tukee myös hallituksen laajempaa tavoitetta nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä. Puolustusvoimat tavoittaa merkittävän osan nuoria, ja laadukkaalla koulutuksella ollaan mukana tärkeänä linkkinä tarjoamassa nuorille entistä laaja-alaisempia välineitä myös oman elämänsä rakentamiseen. Koulutuksen tehostaminen on myös osa laajempaa yhteiskunnallista työtä. Hyvänä esimerkkinä tästä uudenlaisesta koulutuksesta on perheväkivallan ehkäisyn sisällyttäminen osaksi varusmieskoulutusta.