Ovatko vuokratyöläisille asetetut kilpailukiellot ylimitoitettuja?

Helsingin Sanomat julkaisi tänään 31.10. vuokratyöyrityksessä työskentelevän pätkätyöläisen haastattelun. Haastattelu paljasti pätkätyöläisten karun arjen ja vakinaisen työn saamisen vaikeuden.

Haastateltava kertoo, että hänen nykyinen työpaikka voisi jopa vakinaistaa hänet, mutta vuokratyöyrityksen säännöt estävät sen. Haastateltava ei voisi tehdä töitä neljään kuukauteen, jos hän allekirjoittaisi työsopimuksen työnantajan kanssa.

Vuokratyöntekijän ja vuokrayrityksen välistä suhdetta koskee yleinen, kaikissa työsuhteissa sovellettava kilpailukieltosäännös. Tämän mukaan työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen voidaan sopimuksella rajoittaa vain työantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuokratyöoppaan mukaan työntekijän toimintaa työsuhteen päättyessä voidaan rajoittaa vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä lailla suojattujen ammatti- ja liikesalaisuuksien turvaamiseksi.

On tärkeää, että kilpailukiellot mitoitetaan oikein ja ne ovat aina selvästi perusteltuja. Vuokratyövoima on ollut ihmisille yksi väylä pysyviin työpaikkoihin. Tätä reittiä ei pitäisi tukkia ylimitoitetuilla karensseilla.

Tulen tällä viikolla tiedustelemaan kirjallisella kysymyksellä työministeri Lauri Ihalaiselta, mikä on hänen näkemyksenä siitä, ovatko työnantajien antamat kilpailukiellot nyt kohdallaan vai tarvitaanko asiassa uutta ohjeistusta tai lainsäädäntöä.

Kirjoitus on julkaistu sekä vihreässä blogissa että Uuden Suomen blogissa 31.10.2011