14 askelta kohti tasa-arvoisempaa koulua

Tutkimukset ovat osoittaneet, että oppilaat käyvät kouluja, joissa on samankaltaista sosiaalis-taloudellista taustaa omaavia oppilaita. Monet tekijät vaikuttavat amerikkalaisten koulujen sosioekonomiseen eriarvoisuuteen, kuten koulujen rahoitus oppilasta kohden, opettajien laatu ja akateeminen kurinalaisuus. Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että yksi asia on koulutuksellisen eriarvoisuuden taustalla: pienituloisten vanhempien koulutuksen puute ja pikavippien ottaminen. (Riethof).

Mahdollisuuksien puute alkaa jo varhain. Tutkimukset osoittavat, että lapset, jotka eivät osaa lukea kunnolla kolmannella luokalla, valmistuvat lukiosta neljä kertaa harvemmin ajallaan (Sheffield). Lisäksi lapset, joiden vanhemmat eivät ole käyneet lukiota pidemmälle, jatkavat huomattavasti epätodennäköisemmin koulutustaan lukion jälkeen kuin ne, joiden vanhemmilla on korkeampi tutkinto. Nämä tilastot havainnollistavat, miten koulutuksellinen tasa-arvo alkaa jo kauan ennen kuin yliopistohakemuksia jätetään lukiossa. Useat opiskelijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että ongelma on muualla. Lisäksi heidän mielestään kaikilla olisi sama mahdollisuus saavuttaa sosiaalinen tasa-arvo. Useimmat ajattelutavat poikkeavat jyrkästi siitä, miten asiat todellisuudessa ovat. Ensinnäkin monet opiskelijat yhdistelevät ongelman laajemmin eriarvoisuuteen peruskoulun kautta jasekoittavat usein opiskelijoiden todellisuuden koko väestön tasapainoiseen tulevaisuuteen. Monet ovat sitä mieltä, että ongelman ratkaisu tulisi laajentaa yhdeksi valtion politiikan lohkoksi ja rajoittaa se filosofiaan ”jokaisen lapsen ansaitsema tasa-arvoinen mahdollisuus menestyä”, vaikka historiallisista syistä tai taloudellisista syistä erilaisilla alueilla asuvien ihmisten mahdollisuuksiinmenestyä ovat erilaiset (Kendall).

Jätä kommentti